//Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza rozpoczęcie konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Wojcieszów na rok 2023 z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

Konsultacje zostaną przeprowadzone w okresie od 14.10.2022 r. do 28.10.2022 r.

Więcej informacji na strnie BIP