//Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne

Karta „płachta” czy karta „książeczka”  Informacja o  konsultacjach społecznych dotyczących  formy i treści kart do głosowania.