//KONSULTACJE SPOŁECZNE

KONSULTACJE SPOŁECZNE

Konsultacjom społecznym zostaje poddany projekt uchwały Rady Miasta Wojcieszów w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2018 roku.
Link do strony projektu>>>