//Konsultacje społeczne – ,,Bliska przestrzeń”- pierwsze spotkanie

Konsultacje społeczne – ,,Bliska przestrzeń”- pierwsze spotkanie

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz uczestnictwem Gminy Wojcieszów
w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych,
dnia 19 sierpnia 2021 r. o godzinie 1700 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie  ( ul. Bolesława Chrobrego 197)
odbyło się pierwsze otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące planowania przestrzeni w Gminie Wojcieszów.

Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „ Zielona Akcja” oraz Biura Urbanistycznego „Ecoland”.

W spotkaniu uczestniczyło 17 zainteresowanych osób – wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Poniżej fotorelacja ze spotkania.