//Konsultacje społeczne – ,,Bliska Przestrzeń” – drugie spotkanie

Konsultacje społeczne – ,,Bliska Przestrzeń” – drugie spotkanie

 

Kolejne spotkanie w ramach opracowywania nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz
uczestnictwa Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych.

W dniu 9 września 2021r. w godzinach od 8.00 do 10.00  w Szkole Podstawowej przeprowadzono warsztaty z młodzieżą klas ósmych.
Na spotkaniu młodzież przedstawiła swoje propozycje budowy nowych obiektów oraz zmiany niektórych miejsc w „Naszym Mieście”.

Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się jak możemy zmienić przestrzeń „Naszej Gminy” tak, aby była przyjazna dla wszystkich.

W warsztatach uczestniczyło 37 uczniów – wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu oraz miłą atmosferę.

Dyrekcji Szkoły Podstawowej im W. Broniewskiego w Wojcieszowie dziękujemy za możliwość przeprowadzenia warsztatów.

Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „ Zielona Akcja” oraz Biura Urbanistycznego „Ecoland”.

 

Poniżej fotorelacja ze spotkania.