//Konsultacje społeczne – ,,Bliska Przestrzeń” – trzecie spotkanie.

Konsultacje społeczne – ,,Bliska Przestrzeń” – trzecie spotkanie.

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz  uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych, dnia 11.10.2021r. o godzinie 1600 w budynku Urzędu Miasta w Wojcieszowie   ( ul. Pocztowa 1) odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące planowania przestrzeni w Gminie Wojcieszów. Spotkanie poprowadził  Główny Projektant – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego Pan Paweł Niemiec.

W spotkaniu uczestniczyło 20 zainteresowanych osób – wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Poniżej fotorelacja ze spotkania.