/Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Gminie Wojcieszów

Konsultacje społeczne dotyczące zagospodarowania przestrzeni w Gminie Wojcieszów

Print Friendly and PDF

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz  uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych, dnia 17.12.2021r. o godzinie 1400 w budynku Urzędu Miasta w Wojcieszowie   ( ul. Pocztowa 1) odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące planowania przestrzeni w Gminie Wojcieszów. Spotkanie poprowadził  Główny Projektant – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego Pan Paweł Niemiec.

plakat spotkanie fokusowe

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz  uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych, dnia 11.10.2021r. o godzinie 1600 w budynku Urzędu Miasta w Wojcieszowie   ( ul. Pocztowa 1) odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące planowania przestrzeni w Gminie Wojcieszów. Spotkanie poprowadził  Główny Projektant – Wiceprezes Zarządu Dolnośląskiego Biura Projektowania Urbanistycznego Pan Paweł Niemiec.

W spotkaniu uczestniczyło 20 zainteresowanych osób – wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Poniżej fotorelacja ze spotkania.


__plakat na spotkanie dn. 11.10.2021

W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów, uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego w gminach mniejszych dnia 09.09.2021r. w godzinach od 800 do 1000 w SP przeprowadzono warsztaty z młodzieżą klas ósmych. Na spotkaniu młodzież przedstawiła swoje propozycje budowy nowych obiektów oraz zmiany niektórych miejsc w „naszym Mieście”. Dzięki spotkaniu dowiedzieliśmy się jak możemy zmienić przestrzeń „naszej Gminy” tak, aby była przyjazna dla wszystkich.

W warsztatach uczestniczyło 37 uczniów – wszystkim uczestnikom dziękujemy za aktywny udział w spotkaniu oraz miłą atmosferę.

Dyrekcji Szkoły Podstawowej im W. Broniewskiego w Wojcieszowie dziękujemy za możliwość przeprowadzenia warsztatów.

Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „ Zielona Akcja” oraz Biura Urbanistycznego „Ecoland”.

Poniżej fotorelacja ze spotkania.


W związku z pracami polegającymi na opracowywaniu nowego dokumentu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów  oraz uczestnictwem Gminy Wojcieszów w realizacji projektu p.n. „Bliska Przestrzeń” wspieranie procesów konsultacji społecznych w zakresie planowania przestrzennego   w gminach mniejszych, dnia 19.08.2021r. o godzinie 1700 w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Wojcieszowie   ( ul. B. Chrobrego 197) odbyło się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące planowania przestrzeni w Gminie Wojcieszów. Spotkanie zorganizowano przy współpracy z Fundacją Ekologiczną „ Zielona Akcja” oraz Biura Urbanistycznego „Ecoland”.

W spotkaniu uczestniczyło 17 zainteresowanych osób – wszystkim uczestnikom dziękujemy za przybycie i aktywny udział w spotkaniu.

Poniżej fotorelacja ze spotkania.

Szanowni Państwo

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządza się dla obszaru całej gminy w celu określenia polityki przestrzennej gminy, w tym lokalnych zasad zagospodarowania przestrzennego. To studium w dużej mierze przesądza o tym, co i gdzie będzie można dopuścić w planach miejscowych, dlatego też jest to bardzo ważny dokument zarówno dla mieszkańców, jak i inwestorów zainteresowanych obszarem gminy.

Władze gminy, które przy pomocy urbanistów sporządzają studium gminy, muszą uwzględniać szereg ograniczeń prawnych i innych uwarunkowań. Przepisy obowiązującego prawa m.in. zobowiązują burmistrza do lokalizowania nowej zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie obszarów już zabudowanych i terenów uzbrojonych oraz narzucają obowiązek sporządzenia bilansu terenów mieszkaniowych, w celu udowodnienia zasadności wyznaczenia nowych terenów budowlanych.

Studium, to filozofia rozwoju przestrzennego, gospodarczego i społecznego na przyszłość, oferta i zachęta do inwestowania oraz osadnictwa na terenie gminy, a także instrument wyzwalania aktywności społecznej i ambicji lokalnych.

Uwzględniając wszelkie uwarunkowania, powinniśmy podejmować wspólne działania na rzecz kształtowania wspólnej przestrzeni Gminy Wojcieszów w taki sposób, aby stała się piękniejszą, funkcjonalniejszą, bogatszą i lepszą do zamieszkiwania i pracy oraz atrakcyjniejszą do odwiedzania jej przez naszych bliższych i dalszych sąsiadów, a także turystów.

Temu celowi ma służyć m.in. niniejsza ankieta. Ma ona pomóc lepiej poznać preferencje przestrzenne mieszkańców naszej gminy, które – na ile to będzie możliwe – władze gminy będą starały się uwzględnić w opracowywanym projekcie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego naszej gminy, jak i w innych działaniach.

 

Burmistrz Miasta

dr inż. Sławomir Maciejczyk


WNIOSEK O UJĘCIE DZIAŁKI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY WOJCIESZÓW

Zaproszenie na spotkanie w OSP do. konsult. społecznych_n
na stronę