//Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

Konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

Szanowni Państwo,

informujemy, że od 22 kwietnia do 31 maja 2024 r. trwają konsultacje społeczne projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050).

W ramach konsultacji społecznych istnieje możliwość zapoznania się oraz wyrażenia opinii i uwag do projektu Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050).

Uwagi do projektu SRWD 2030+ przygotowanego przez UMWD można zgłaszać tylko na przygotowanym formularzu.Wypełnione i podpisane formularze prosimy przesyłać pocztą na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
ul. Walońska 3-5, 50–411 Wrocław

lub zeskanowane na adres poczty elektronicznej srwd2030@dolnyslask.pl

 W tytule listu/maila prosimy wpisać „Konsultacje społeczne SRWD 2030+ – Departament Gospodarki UMWD”.

Uwagi do treści projektu SRWD 2030+ będą przyjmowane wyłącznie w formie pisemnej.

Zarząd Województwa Dolnośląskiego zaprasza do aktywnego udziału w konsultacjach społecznych mieszkańców województwa oraz instytucje i firmy, którym zależy na mądrym i zrównoważonym rozwoju Dolnego Śląska.

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030+ (z perspektywą 2050)

Formularz zgłaszania uwag