//Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2020 roku

Konsultacje społeczne w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Wojcieszów w 2020 roku

Link do Zarządzenia i projektu Programu