//Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Konsultacje społeczne w sprawie przeprowadzenia konsultacji dotyczących określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

link do zarządzenia i projektu uchwały