//Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących przyjęcia programu współpracy Gminy Wojcieszów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.

LINK DO ZARZĄDZENIA I PROJEKTU UCHWAŁY