//KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2020

Szef Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Szef Ministerstwa Obrony Narodowej podpisali rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 roku.

Wezwania wydane przez Burmistrza Miasta Wojcieszów do stawienia się do kwalifikacji wojskowej w roku 2020 TRACĄ WAŻNOŚĆ.

Wszystkie osoby, które otrzymały wezwania do stawienia się do kwalifikacji wojskowej na dzień 20 marca 2020 r. NIE MAJĄ już takiego obowiązku.