//KWALIFIKACJA  WOJSKOWA 2024

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA 2024

 

KWALIFIKACJA  WOJSKOWA 2024

 Kwalifikacja wojskowa dla mężczyzn w wieku 18 – 19 lat oraz tych z roczników 2000 – 2004 bez określonej kategorii zdolności do służby wojskowej na terenie powiatu złotoryjskiego odbędzie się w dniach od  09 kwietnia do 19 kwietnia 2024 r.

Kogo dotyczy?

* Mężczyzn urodzonych w 2005 roku.

* Mężczyzn z roczników 2000 – 2004 bez określonej kategorii zdolności do służby wojskowej.

*Osoby czasowo niezdolne do służby w latach 2022 – 2023, jeśli okres niezdolności kończy się przed 30 kwietnia 2024 roku.

* Kobiety (1997 – 2005) z kwalifikacjami wojskowymi, które jeszcze nie były wzywane do kwalifikacji wojskowej.

* Osoby, które zgłosiły się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej,                  a mają ukończony 18 rok życia.

Osoby, które po raz pierwszy zostały wezwane do kwalifikacji wojskowej,

winny zabrać ze sobą: dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, wszelką dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają), a także dokumenty potwierdzające wykształcenie albo zaświadczenie o kontynuacji nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

Stawiający się do kwalifikacji po raz kolejny,

zabierają ze sobą dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość, dokumentację medyczną dotyczącą zmian w stanie zdrowia (w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie ostatnich 12 miesięcy) oraz książeczkę wojskową.

Celem kwalifikacji wojskowej jest ustalenie zdolności do służby wojskowej osób podlegających temu obowiązkowi oraz osób zgłaszających się w trybie ochotniczym do pełnienia służby wojskowej, które ukończyły 18 rok życia.

Kwalifikacja wojskowa, obejmuje swoim działaniem wszystkie czynności mające na celu ustalenie zdolności poborowego do służby wojskowej.

Więcej informacji znajduje się pod adresem:

https://www.wojsko-polskie.pl/zostanzolnierzem/kwalifikacja-wojskowa/