//Laboratoria Przyszłości

Laboratoria Przyszłości

Gmina Wojcieszów w ramach  rządowego programu „Laboratoria Przyszłości” otrzymała wsparcie  finansowe dla Szkoły Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Wojcieszowie w kwocie 79.800,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to inicjatywa edukacyjna realizowana przez Ministerstwo Edukacji i Nauki we współpracy z Centrum GovTech w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. Program realizuje jeden z postulatów „Polskiego Ładu” i jest finansowany z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Celem inicjatywy jest wsparcie wszystkich szkół podstawowych w budowaniu wśród uczniów kompetencji przyszłości z tzw. kierunków STEAM (nauka, technologia, inżynieria, sztuka oraz matematyka).

Głównym celem programu jest stworzenie nowoczesnej szkoły, w której będą prowadzone w sposób interesujący, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań.

W ramach „Laboratoriów przyszłości” szkoły otrzymały wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i kreatywnego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

W ramach otrzymanych środków szkoła dokona zakupu wyposażenia w terminie do 31.08.2022 r.

grafika edytowalna - ppt 97-2003 - Laboratoria Przyszlosci-1