//Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursów grantowych

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursów grantowych

Stowarzyszenie  „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na  spotkania informacyjno-konsultacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursów grantowych:

  • 5/2020/G – Rozwój i wsparcie lokalnej oferty kulturalno –edukacyjnej,
  • 6/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – operacje związane z  zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego i/lub sprzyjających ochronie środowiska i klimatu,
  • 7/2020/G – Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu – inicjatywy służące zachowaniu dziedzictwa kulturowego.

Obszar naszej LGD jest dość duży, więc aby ułatwić dostęp  wszystkim zainteresowanym, odbędą się dwa takie same spotkania: we wtorek 3 marca w Złotoryi, a w  środę 4 marca w Bolkowie w godz. 12.00 -15.00.

 Zgłoszenia udziału w spotkaniu  przyjmujemy telefonicznie: tel. 76 872 87 18 oraz na adres e-mail: lgd.kaczawskie@gmail.com

z poważaniem

Gabriela Męczyńska

Dyrektor Biura

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

PartKacz2020

PartnKaczaZlot