//Lokalny lider

Lokalny lider


Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” zaprasza na Szkolenie z zakresu rozwijania aktywności społecznej i promocji dobrych praktyk pn. „Lider jako katalizator zmiany w społeczności lokalnej” .

Szkolenie odbędzie się w Agroturystyce „Chata Morgana” – Jastrowiec 15, gmina Bolków w dniach 5 i 6 czerwca 2017r. od godz. 9.00.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy pokrywają tylko koszt dojazdu.

UWAGA! W związku z ograniczoną liczbą miejsc (20 osób) zakwalifikowanie się na szkolenie będzie potwierdzone przez LGD po analizie zgłoszeń przesłanych do Biura.

Zgłoszenia przyjmujemy do dn. 30.05.2017r. na formularzu dostępnym na stronie www.lgd.partnetswokaczawskie.pl

Zapraszamy

Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania
Partnerstwo Kaczawskie”
59-407 Mściwojów 54
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

Zaproszenie >>> Formularz zgłoszenia >>> Program >>>