//Malowanie murów wokół stadionu miejskiego- Konkurs trwa !

Malowanie murów wokół stadionu miejskiego- Konkurs trwa !

Burmistrz Miasta Sławomir Maciejczyk ogłosił konkurs pod nazwą „Malowanie murów wokół stadionu miejskiego”. Konkurs polega na zamalowaniu białych przęseł muru otaczającego stadion. Do konkursu mogą zgłaszać się mieszkańcy miasta w grupach 2-4 osobowych, w każdej z nich powinna znaleźć się dorosła osoba. Projekty prac plastycznych na formatach A4 oceniać będzie komisja konkursowa, a następnie wybierze najciekawsze z nich.Zapraszamy do zgłaszania zgłoszeń do konkursu, które są do pobrania w sekretariacie Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej, Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego oraz u radnego Przemysława Rogala. Składanie prac do 7 października 2018 r.
Wspólne malowanie murali odbędzie się 13 października 2018 r. o godzinie 9.00.
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU!