//„Mamo idź do pracy”

„Mamo idź do pracy”

Projekt „Mamo idź do pracy! Dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do 3 lat w podregionie jeleniogórskim”  jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest umożliwienie powrotu do pracy lub jej znalezienie rodzicom, opiekującym się dziećmi do lat 3, poprzez finansowanie kosztów wynagrodzenia niani.

Jakie warunki musisz spełniać?

  • status osoby niepracującej, bądź powracającej do pracy po urlopie związanym z urodzeniem i wychowaniem dziecka
  • dziecko w wieku od 20 tygodni do 3 lat
  • chęć powrotu do pracy, bądź rozpoczęcia aktywności zawodowej

Jak zgłosić się do projektu?

  • odwiedź stronę http://rodzicwpracy.pl/podregion-jeleniogorski/nabor-wnioskow, pobierz formularz zgłoszeniowy, wypełnij, dołącz odpowiednie dokumenty i odeślij do nas pod wskazany adres

Więcej informacji:

http://rodzicwpracy.pl