//MAPA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIECYCH

MAPA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIECYCH

 

MAPA ŻŁOBKÓW I KLUBÓW DZIECIECYCH

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej uruchomiło narzędzie służące rodzicom dzieci w wieku do lat 3, do wyszukiwania najbliższych żłobków i klubów dziecięcych. Potrzebne informacje można uzyskać na Portalu Informacyjno-Usługowym Emp@tia, pod adresem https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/mapa-zlobkow-i-klubow-dzieciecych . Zachęcamy do zapoznania się z wykazem.

Na mapie żłobków i klubów dziecięcych oprócz wskazania miejsca prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego pokazywane są również inne dane tej instytucji – w tym dane kontaktowe żłobka/klubu dziecięcego, godziny otwarcia, wysokość opłat, informacje o udzielanych zniżkach, informacja czy żłobek/klub dziecięcy jest dostosowany do potrzeb dzieci niepełnosprawnych lub wymagających szczególnej opieki, liczba miejsc oraz liczba zapisanych dzieci.