//Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją

Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją

Szanowni Państwo,

informujemy, że nasze Stowarzyszenie rusza z ciekawym projektem dla lokalnych wytwórców i rękodzielników. Projekt pn. „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” to projekt współpracy 7 Lokalnych Grup Działania z Dolnego Śląska.  Jedną z nich jest właśnie nasze  stowarzyszenie. Projekt zakończy się wiosną 2021r., a  jego celem jest zbudowanie/wzmocnienie 7 marek lokalnych z Dolnego Śląska oraz promowania produktów i usług z obszaru poszczególnych LGD na turystycznej mapie Polski.

Projekt zakłada organizację ciekawych warsztatów, spotkań, konferencji, seminariów, a także wykonanie polsko-angielskiego katalogu produktów lokalnych i gadżetów promocyjnych, w tym nowo wykreowanych przez uczestników warsztatów. Wzajemna integracja wśród lokalnych wytwórców, promocja ich wyrobów, współpraca i sieciowanie usług – to część zaplanowanych w projekcie działań pozwalających na bezpośrednie wsparcie lokalnych artystów, rzemieślników i rękodzielników, a także pojawiających się na rynku lokalnych producentów żywności.

Biuro LGD Partnerstwo Kaczawskie przyjmuje formularze zgłoszeniowe do dnia 9 października br. Można je przesyłać pocztą na adres: Stowarzyszenie LGD Partnerstwo Kaczawskie, Mściwojów 54, 59-407 Mściwojów lub na adres mailowy: lgd.kaczawskie@gmail.com. Zakwalifikowane osoby zostaną powiadomione do 15 października br.

Formularze znajdują się na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl.

W projekcie mogą wziąć udział wyłącznie wytwórcy z obszaru 14-tu gmin Partnerstwa Kaczawskiego.

Pierwszeństwo mają członkowie LGD, a drugim kryterium przyjmowania uczestników jest posiadanie Certyfikatu Jakości Geoparku Krainy Wygasłych Wulkanów. Pod uwagę będzie brany również fakt, aby do projektu zakwalifikowali się rękodzielnicy i/lub producenci lokalnych produktów spożywczych z terenu każdej z naszych gmin, w związku z tym kolejność zgłoszeń też będzie miała znaczenie.

formularz „Marki Lokalne Dolnego Śląska – tworzone z pasją” (MARLO)

z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl