//Miasto Wojcieszów w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Miasto Wojcieszów w związku z realizacją Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłasza nabór wniosków w ramach Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2020, współfinansowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:  – dziećmi niepełnosprawnymi z orzeczeniem o niepełnosprawności

 – osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności, oraz orzeczeniami równoważnymi poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usług opieki wytchnieniowej.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa.

W związku z powyższym zapraszamy osoby zainteresowane zamieszkujące na terenie Miasta Wojcieszów do składania kart zgłoszeniowych na adres e-mail mopswojcieszow@naszops.pl. W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny 757511866 z kierownikiem MOPS Agnieszką Chlebosz lub panią Ewą Malec.

Nabór wniosków o świadczenie usług opieki wytchnieniowej odbywa się od 20.03.2020 do 26.03.2020 do godz. 14:00 w formie elektronicznej na adres:  mopswojcieszow@naszops.pl Program

Karta zgłoszenia