//Miejsca dystrybucji tabletek z jodkiem potasu

Miejsca dystrybucji tabletek z jodkiem potasu

 
 

W przypadku zagrożenia radiacyjnego tabletki zawierające jodek potasu będą dystrybuowane w Wojcieszowie w wyznaczanych punktach:

  • URZĄD MIASTA WOJCIESZÓW ul. Pocztowa 1 
  • SP ZOZ Przychodnia Rejonowa w Wojcieszowie ul. Bolesława Chrobrego 79
  • OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA w Wojcieszowie ul. Bolesława Chrobrego 197

Przygotowanie tabletek z jodkiem potasu to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Ich ewentualna dystrybucja wśród mieszkańców będzie się odbywała tylko w sytuacji ogłoszonego alarmu, na polecenie Wojewody Dolnośląskiego.

Z informacji medialnych wynika, że ryzyko wystąpienia zdarzenia radiacyjnego jest minimalne. Jednak na wszelki wypadek należy się do niego wcześniej przygotować.

W przypadku wystąpienia zagrożenia, akcją dystrybucji preparatów stabilnego jodku potasu zostaną objęci mieszkańcy gminy do 60. roku życia (przedział wiekowy wynika z treści pisma wojewody, który powołał się na rekomendację Ministerstwa Zdrowia z 2 marca 2022 roku oraz rekomendację Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19 września 2022).

 
Grupa ryzyka i dawkowanie tabletek jodowych w poszczególnych grupach
 
  • Noworodki do 1 miesiąca życia, 16 mg – ¼ tabletki
  • Dzieci w wieku od 1 miesiąca do 3 lat, 32 mg – ½ tabletki
  • Dzieci w wieku od 3 lat do 12 lat, 65 mg – 1 tabletka
  • Dorośli, osoby w podeszłym wieku (do 60 lat) i dzieci w wieku powyżej 12 lat, 130 mg – 2 tabletki
  • Kobiety w ciąży i karmiące piersią (każdy wiek), 130 mg – 2 tabletki

Profilaktyka jodek potasu cz1

Profilaktyka jodek potasu cz2

Profilaktyka jodek potasu cz3

Profilaktyka jodek potasu cz4

Profilaktyka jodek potasu cz5