//Milion dla Gminy Wojcieszów

Milion dla Gminy Wojcieszów

Milion złotych na przeciwdziałanie COVID-19 – taką nagrodę otrzymała GMINA WOJCIESZÓW z rządowego konkursu „Rosnąca odporność”.

Konkurs na najwyższy przyrost poziomu zaszczepienia mieszkańców pełnym cyklem szczepień przeciwko COVID-19 dla wszystkich gmin – wyłączając miasta na prawach powiatu – trwał do końca października.

Dzięki tak dużemu wzrostowi i poziomu zaszczepienia NASZA GMINA  wygrała 1 mln zł.  w rządowym konkursie „Rosnąca odporność”.

Zgodnie z regulaminem konkursu wygrany milion zostanie przeznaczony na przeciwdziałanie COVID-19, czyli działania związane ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków, w tym społeczno-gospodarczych.