//Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

 

Nabór do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Uprzejmie informujemy, że Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło w dniu 26.10.2022 r. nabór do Programu „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2023.

Program opieka wytchnieniowa to ważne wsparcie przede wszystkim dla opiekunów i bliskich osób z niepełnosprawnościami.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
    2.  Osobami posiadającymi:
    a)    orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo
    b)    orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

– poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

W przypadku zainteresowania programem oraz wszelkie uwagi odnośnie chęci przystąpienia do Programu proszę kierować na adres Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wojcieszowie  lub telefonicznie 75 75 11 866  w godzinach pracy Ośrodka.

Link do strony:

https://www.gov.pl/web/uw-mazowiecki/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-opieka-wytchnieniowa—edycja-2023-r