//Nabór na rachmistrzów spisowych

Nabór na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Miasta Wojcieszów – Gminny Komisarz Spisowy
na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie
powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. 2019 r.,  poz.1775, z późn.zm.) – zwanym dalej NSP
2021., ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych
wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na
terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.
NSP 2021 będzie przeprowadzony w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.
Termin składania ofert: od 1 lutego do 9 lutego 2021 r.

Treść ogłoszenia i formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza – kliknij tutaj