//Nabór wniosków do Programu Ciepłe Mieszkanie

Nabór wniosków do Programu Ciepłe Mieszkanie

Gmina Wojcieszów ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów będących właścicielami lokalu mieszkalnego zlokalizowanego na terenie gminy Wojcieszów. W ramach Programu istnieje możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż od dnia podpisania umowy o dofinansowanie przedsięwzięcia z Gminą Wojcieszów.

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia  – 31.10.2023 r.

Nabór wniosków trwa od dnia 12.04.2023 r. do wyczerpania otrzymanego grantu.

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.598.2023 z dnia 12 kwietnia 2023 r.

Zarządzenie Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.597.2023  z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.597.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.597.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.597.2023 z dnia 7 kwietnia 2023 r.

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Wojcieszów nr 0050.597.2023  z dnia 7 kwietnia 2023 r.