//Nabór wniosków na wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID 19 w ramach działania 1.5 d RPO WD 2014-2020.

Nabór wniosków na wsparcie dla MŚP dotkniętych skutkami epidemii COVID 19 w ramach działania 1.5 d RPO WD 2014-2020.

Poniżej zamieszczamy link do zakładki naboru na stronie DIP. Obecnie przedsiębiorcy mogą wypełniać wnioski w udostępnionym generatorze, natomiast otwarcie naboru nastąpi 20 lipca (szczegóły w ogłoszeniu).

http://dip.dolnyslask.pl/skorzystaj/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/1503-1-5-d-wsparcie-dla-msp-dotknietych-skutkami-epidemii-covid-19-konkurs-horyzontalny-402-20.html