//NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM LUB PIELĘGNIARSKIM

NABÓR WNIOSKÓW O PRZYZNANIE STYPENDIUM DLA STUDENTÓW KSZTAŁCĄCYCH SIĘ NA KIERUNKU LEKARSKIM LUB PIELĘGNIARSKIM

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza nabór wniosków o przyznanie stypendium na rok akademicki 2024/2025 dla studentów studiów wyższych stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku lekarskim lub pielęgniarskim na uczelni mającej siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Szczegóły przyznawania stypendium oraz naboru wniosków wraz z załącznikami znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

OGŁOSZENIE O NABORZE