//Nabór wniosków projektów w ramach V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”.

Nabór wniosków projektów w ramach V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”.

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego pragnie przypomnieć o trwającym naborze wniosków projektów w ramach V edycja Dolnośląskiego Budżetu Obywatelskiego „Aktywny Dolny Śląsk”. Wzorem poprzedniego roku, w tegorocznej edycji będą możliwe do realizacji projekty z siedmiu obszarów tematycznych: sportowe, turystyczne, kulturalne, wspierające działania na rzecz osób z niepełnosprawnościami, na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, działania na rzecz seniorów i rozwój rzemiosła. Dolnoślązacy będą mogli współuczestniczyć w podejmowaniu decyzji o finansowaniu wybranych projektów. Po raz piąty można zgłaszać swoje pomysły. Projekty mogą być składane do 15 marca 2020 r na stronie aktywny.dolnyslask.pl w zakładce „Złóż wniosek!”. Bezpośredni link do formularza wniosku: https://aktywny.dolnyslask.pl/zloz-wniosek.

Z poważaniem

Mateusz Makarewicz
Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi
Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
Departament Spraw Społecznych

tel. 71 770 40 84, pok. 701
Walońska 3-5, 50-413 Wrocław

 

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego
Wybrzeże J. Słowackiego 12-14, 50-411 Wrocław

http://www.dolnyslask.pl