//NABÓR WNIOSKÓW – STYPENDIA SPORTOWE ZA OSIĄGNIĘCIA W 2022 R.

NABÓR WNIOSKÓW – STYPENDIA SPORTOWE ZA OSIĄGNIĘCIA W 2022 R.

Burmistrz Miasta Wojcieszów  informuje, że zgodnie z uchwałą nr XXXIX.177.2017 Rady Miasta Wojcieszów z dnia 28 grudnia 2017 r.., można składać wnioski o stypendia sportowe za osiągnięte wyniki sportowe w 2022 r.

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta  osobiście lub pocztą na adres ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów.

Termin składania wniosków: 30 stycznia 2023 r. do godz. 16.00

Decyduje data wpływu do urzędu.

WNIOSEK

 

Do wniosku należy dołączyć potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej w wysokości 10,00 zł.

tytułem: opłata skarbowa – stypendium sportowe.
Potwierdzenie opłaty proszę złożyć wraz z wnioskiem