//Nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Nabory wniosków w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego

Szanowni Państwo, informujemy, że
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
w dniu 30 czerwca 2021 r. ogłosiło nabory wniosków w ramach poddziałania
19.2 „Wsparcie realizacji operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” na przedsięwzięcia:
18/2021 – 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 174 420,25 euro
19/2021 – 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw – 415 693,08 euro tylko z branży
turystycznej
20/2021 – 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury
turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 313 601,58 euro
Przyjmowanie wniosków będzie w terminie: 30 lipca 2021 r. – 26 sierpnia 2021 r.
 
szczegóły na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl  w zakładce nabory PROW
z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

Mściwojów 54

59-407 Mściwojów

tel. 768728718, 609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl