//Nie wypalaj

Nie wypalaj

Przypominamy o  zakazie wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów, jakie nakłada na nas Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 Nr 92, poz. 880) oraz odpowiedzialnością wykroczeniową, jaka wiąże się z naruszeniem tego zakazu.

https://www.arimr.gov.pl/fileadmin/pliki/Publikacje-biblioteka/2019/nie_wypalaj.pdf