//Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

Nieodpłatna Pomoc Prawna i Nieodpłatne Poradnictwo Obywatelskie na terenie Powiatu Złotoryjskiego.

Punkty usytuowane zostały w budynku Starostwa Powiatowego w Złotoryi z siedzibą przy ul. Kolejowej 4, 59-500 Złotoryja i są  dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

 • Punkt nr 1 – nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest  przez adwokatów i radców prawnych, w następujących dniach i godzinach:
  • poniedziałek – 730-1130
  • wtorek – 1130– 1530
  • środa – 730-1130
  • czwartek- 1130– 1530
  • piątek- 730-1130

*   Punkt nr 2    –  prowadzony jest przez Stowarzyszenie Sursum Corda z siedzibą w Nowym Sączu – organizację pozarządową, która wyłoniona  została w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu Złotoryjskiego w 2023 roku. W imieniu Stowarzyszenia zadanie realizowane jest przez radcę prawnego, adwokata, doradcę obywatelskiego i mediatora, w następujących dniach i godzinach:

 • poniedziałek – 1130– 1530 – poradnictwo obywatelskie, w tym mediacja,
 • wtorek – 730-1130– nieodpłatna pomoc prawna,
 • środa – 1130– 1530 – nieodpłatna pomoc prawna,
 • czwartek- 730-1130 – nieodpłatna pomoc prawna,
 • piątek- 1130– 1530 – nieodpłatna pomoc prawna, w tym mediacja.

Więcej szczegółowych informacji pod linkiem: http://www.bip.powiat-zlotoryja.pl/p,86,informacje-na-temat-nieodplatnej-pomocy-prawnej-i-poradnictwa-obywatelskiego

-- 
Z poważaniem 
Diana Adamiec-Skraba
Biuro Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

Starostwo Powiatowe w Złotoryi
pl. Niepodległości 8
59-500 Złotoryja
tel. 76 506-53-18