//Nowe wyposażenia dla OSP Wojcieszów

Nowe wyposażenia dla OSP Wojcieszów


Dofinansowanie zakupu wyposażenia dla OSP z Ministerstwa Sprawiedliwości

Zakup wyposażenia dla OSP współfinansowano ze środków –Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

 

W marcu br. Gmina Wojcieszów złożyła wniosek w ramach Programu I, Priorytetu IIIB: Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – na rok 2018, w zakresie nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa. 

 

W efekcie pozyskano środki na nabycie wyposażenia, niezbędnego do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.

Dzięki otrzymanemu dofinansowaniu zostały zakupione  torba ratownicze PSP R1 wraz z deską ortopedyczną .

18 lipca 2018 r. Burmistrz Miasta Sławomir Maciejczyk z panią Skarbnik Danutą Sikorą uroczyście przekazali sprzęt przedstawicielom Ochotniczej Straży Pożarnej Wojcieszów.

Całość projektu zamknęła się w kwocie 5 076,00zł., z czego 99% wydatków (tj. 5 025,24 zł) zostało pokrytych z otrzymanej dotacji z  Funduszu Sprawiedliwości oraz 1 % (tj. 50,76 zł) środków z Gminy Wojcieszów.

Nabyty sprzęt przyczyni się do poprawy efektywności podejmowanych działań ratowniczych podczas udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa, jak również do poprawy warunków pracy strażaków.