//O czym każdy społecznik wiedzieć powinien

O czym każdy społecznik wiedzieć powinien

Stowarzyszenie
Nasze RIO i Fundacja „Merkury” zapraszają organizacje obywatelskie
(stowarzyszenia, fundacje, kluby sportowe, ochotnicze straże pożarne, lokalne
grupy działania i koła gospodyń wiejskich)
na spotkanie szkoleniowe pt.
„O czym każdy społecznik wiedzieć powinien”Tematy
szkolenia:

prawidłowe wypełnianie aktualnej (najnowszej) oferty realizacji zadania
publicznego

oraz-
rozliczanie zadań publicznych,

czym jest i kiedy można prowadzić działalność odpłatną,

prowadzenie działalności zgodnie z zapisami posiadanych statutów,

właściwe zawieranie umów z członkami zarządów w
stowarzyszeniach,

zatrudnianie personelu na umowy zlecenia i umowy o dzieło,

stosowanie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu
terroryzmu,

sprawdzanie kadry (także wolontariuszy) pracującej z małoletnimi w rejestrze
przestępców seksualnych
(szczególnie ważne dla klubów sportowych
pracujących z dziećmi i młodzieżą
),

stosowanie RODO,

informacja nt. Korpusu Solidarności –projektu
wolontariatu realizowanego przez Narodowy Instytut Wolności.

Szkolenie
odbędzie się w dniu 07.01.2020 r. (wtorek), w godz. 17:00-19:30 w siedzibie
Stowarzyszenia Nasze Rio przy ul. Kolejowej 4 (budynek Liceum
Ogólnokształcącego, wejście od podwórza, I piętro).

Prosimy
o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 3 stycznia br. mailowo lub
telefonicznie: kontakt@naszerio.pl, tel. 605 490
046