//Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej.

Obowiązek posiadania skrzynki pocztowej.

Burmistrz Miasta Wojcieszów przypomina o obowiązku posiadania oddawczej skrzynki pocztowej.
Zgodnie z art. 40 Ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe właściciel lub współwłaściciel ma obowiązek posiadania oddawczej skrzynki pocztowej:
1) w budynkach jednorodzinnych – przez umieszczenie oddawczej skrzynki pocztowej przed drzwiami wejściowymi do budynku lub  w ogólnie dostępnej części nieruchomości;
2) w budynkach wielorodzinnych, w których wyodrębnione są co najmniej 3 lokale – przez umieszczenie w ogólnie dostępnej części nieruchomości zestawu oddawczych skrzynek pocztowych w liczbie odpowiadającej liczbie samodzielnych lokali mieszkalnych oraz lokali o innym przeznaczeniu, jeżeli posiadają osobny adres.

UWAGA! karze pieniężnej podlega, kto nie realizuje obowiązku umieszczenia oddawczej skrzynki pocztowej albo umieszcza oddawczą skrzynkę pocztową niespełniającą wymogów, o których mowa w art. 40.