//Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Obowiązek zgłoszenia zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków

Burmistrz Miasta Wojcieszów informuje, że do 28.02.2023 r. wszyscy właściciele nieruchomości na terenie gminy Wojcieszów posiadający zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków proszeni są o wypełnienie druku zgłoszenia i dostarczenia go do Urzędu Miasta Wojcieszów.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 z późn. zm.), gminy mają obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych na nieczystości płynne (szambo) oraz ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków. Wpisy do ewidencji dokonywane są na podstawie zgłoszenia właściciela lub użytkownika nieruchomości, na której zlokalizowany jest zbiornik bezodpływowy lub przydomowa oczyszczalnia ścieków.

Druki zgłoszenia dostępne są:

> w Urzędzie Miasta Wojcieszów – pokój nr 3,

>na stronie internetowej Miasta Wojcieszów

Wypełnione druki prosimy składać:

  • osobiście w Urzędzie Miasta Wojcieszów – pokój nr 3
  • drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Wojcieszów, ul. Pocztowa 1, 59-550 Wojcieszów

Informacja telefoniczna :

  • Patrycja Kogut – tel. 756 666 527

Prosimy mieszkańców o współpracę oraz udzielanie informacji niezbędnych do dokonania ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków.

W przypadku braku zgłoszenia nieruchomości do gminnej ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków zostanie ona skontrolowana w zakresie sposobu postępowania z powstającymi na jej terenie nieczystościami ciekłymi.

Jednocześnie informujemy, iż osoby które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników przydomowych oczyszczalni ścieków powinny to uczynić niezwłocznie.

zgłoszenie