//Obwieszczenie

Obwieszczenie

Informujemy o nowym terminie wyłożenia do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Wojcieszów.

Wyłożenie odbędzie się w dniach od 21 czerwca 2024 r. do 23 lipca 2024 r. w siedzibie Urzędu Miasta przy ulicy Pocztowa 1 w Wojcieszowie w godzinach pracy Urzędu, a także w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie przedmiotowej urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie rozwiązaniami odbędzie się w dniu 10 lipca 2024 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Wojcieszów ul. Pocztowa 1 (sala posiedzeń).

Uwagi można składać do Burmistrza Miasta w formie papierowej lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do dnia 14 sierpnia 2024 r.

Obwieszczenie