//Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Ochotnicza Straż Pożarna w Wojcieszowie otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Umowa na dofinansowanie została podpisana 01-10-2019 r. Łączna wartość zadania 17 367,60 zł. Strażacy z naszej jednostki zakupią kamerę termowizyjną, piłę specjalistyczną oraz odcinki W52.