//Ogłoszenie

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Wojcieszów ogłasza konkurs ofert na udzielanie bezpłatnych świadczeń medycznej diagnostyki obrazowej (ultrasonografia USG) oraz  spirometrii na rzecz mieszkańców Gminy Wojcieszów w 2022 roku.

Szczegóły konkursu znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

https://gminawojcieszow.bipgmina.pl/wiadomosci/9871/wiadomosc/638181/zarzadzenie_nr_00504992022_z_dnia_1_lipca_2022_r