//Obsługa interesanta w Urzędzie Miasta

Obsługa interesanta w Urzędzie Miasta

Od 22 kwietnia 2020 r. aż do odwołania w Urzędzie Miasta Wojcieszów
obowiązują opisane niżej procedury obsługi interesantów

Wszystkie dokumenty kierowane do Urzędu Miasta Wojcieszów, należy składać:

w przypadku, gdy wymagany jest podpis:

  1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Wojcieszów dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) – jeśli osoba posiada konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany;

  2. za pośrednictwem operatora pocztowego – jeśli osoba nie posiada konta na platformie ePUAP, profilu zaufanego albo certyfikatu kwalifikowanego.

w przypadku, gdy nie jest wymagany podpis – za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: miasto@wojcieszow.pl

Przed wejściem do budynku Urzędu Miasta (po prawej stronie) znajduje się skrzynka podawcza, do której należy wrzucać dokumenty skierowane do Urzędu.

W sprawach związanych z:
rejestracją stanu cywilnego;
ewidencją ludności i dowodami osobistymi

obsługa klientów będzie odbywała się na parterze budynku urzędu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym 75 75 12 267

Dokonywanie płatności może być realizowane przez bankowość elektroniczną lub placówkę bankową.

Dla zachowania bezpieczeństwa mieszkańców, prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny.

Merytoryczny pracownik udzieli Państwu informacji o sposobie załatwienia sprawy, a w przypadku konieczności odbycia wizyty w urzędzie umówi się z Państwem na konkretną godzinę.

Wykaz telefonów …