//Ogłoszenie kolejnych naborów w ramach PROW 2014-2020

Ogłoszenie kolejnych naborów w ramach PROW 2014-2020

Szanowni Państwo,

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”

działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja
ogłasza nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, na poszczególne zakresy wsparcia:

21/2022-2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw-250 134,43 euro
22/2022-2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw-150 000 euro
23/2022- 3.2. Zachowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego regionu-70 000 euro
24/2022-3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej -170 697,58 euro
25/2022-3.5 Inicjatywy nakierowane na tworzenie i rozwój produktów i usług wykorzystujących zasoby lokalne KWW – 25 000 euro

Termin składania wniosków:
od 20 kwietnia 2022r. do 10 maja 2022r. od 8.00 do 15.00, przy czym w ostatnim dniu przyjmowania wniosków tj. do 10 maja 2022r. do godziny 12.00.

Miejsce składania wniosków:
Biuro Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” – 59-407 Mściwojów 54.

Wszystkie ogłoszenia i załączniki dostępne są na stronie www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl w zakładce Nabory PROW

https://www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl/pl/strony/1063.nabory-prow.html

W związku z naborami zapraszamy na spotkania informacyjno-konsultacyjne:

– 11 kwietnia 2022 r – w poniedziałek o godz. 14.00 – dla wnioskodawców przedsięwzięć niekomercyjnych (rozwój infrastruktury, zachowanie dziedzictwa oraz promowanie obszaru LGD)

– 12 kwietnia 2022 r. – we wtorek o godz. 14.00- dla wnioskodawców w zakresie podejmowania i rozwoju działalności gospodarczej

Szkolenia odbędą się w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.
z poważaniem
Gabriela Męczyńska
Dyrektor Biura

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 54
59-407 Mściwojów
tel. 768728718, 609 538 810
www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl

plakat nabory LGD PK 2022 plakat nabory LGD PK 2022 spotkanie przedsiebiorczość konsultacyjne zaproszenie 2022 spotkanie operacje niekomercyjne - zaproszenie 2022 plakat nabory LGD PK 2022

plakat nabory LGD PK 2022