//Ogłoszenie kolejnych naborów w ramach PROW

Ogłoszenie kolejnych naborów w ramach PROW

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu dzisiejszym 3 września 2019 Zarząd Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” ogłasza nabory, które przeprowadzimy w terminie od 18 września do 4 października 2019 r.:

  • Nr 15/2019 na przedsięwzięcie 2.1 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
  • Nr 16/2019 na przedsięwzięcie 2.2. Rozwój istniejących przedsiębiorstw
  • Nr 17/2019 na przedsięwzięcie 3.1. Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, społecznej i kulturalnej
  • Nr 4/2019/G – nabór na powierzenie grantu – uzupełniający do naboru nr 2/2018/G z dnia 01.06.2018r.

Poszczególne ogłoszenia i szczegóły konkursów w zakładce NABORY PROW Informujemy również, że świadczymy doradztwo dla zainteresowanych wnioskodawców, które potrwa przez cały okres ogłoszenia do 17 września 2019r.

W związku z ogłoszeniem naborów przypominamy, że LGD organizuje spotkanie informacyjne dla wszystkich zainteresowanych wnioskodawców z zakresu podejmowania lub rozwoju działalności gospodarczej, na które już wcześniej zapraszaliśmy. Odbędzie się ono 4 września  2019r. od godz. 10.00 w Sudeckiej Zagrodzie Edukacyjnej w Dobkowie.

Ponadto w poniedziałek 9 września 2019 r. od godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Mściwojowie w Sali Narad zostanie zorganizowane spotkanie konsultacyjno-informacyjne dla przedstawicieli organizacji pozarządowych i parafii, które mogą ubiegać się o środki w ramach konkursu na Infrastrukturę niekomercyjną w ramach naboru 17/2019 lub aplikować do naboru uzupełniającego na grant do konkursu nr 4/2019/G.

z poważaniem
Gabriela Męczyńska

Dyrektor Biura
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie”
Mściwojów 54
59-407 Mściwojów

tel. 768728718,  609 538 810

www.lgd.partnerstwokaczawskie.pl
————————————————————
OGŁOSZENIE O NABORZE 17.2019 infrastruktura

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 16 WNIOSKÓW rozwój