//Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Wojcieszów

Ogłoszenie wyników naboru wniosków na realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej Gminy Wojcieszów

Burmistrz Miasta Wojcieszów po rozpatrzeniu wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej, złożonych w naborze do dnia 26 lutego 2021, podjął decyzję o wsparciu finansowym realizacji niżej wymienionych wniosków:

1) Klub Sportowy „Budowlani” Wojcieszów – „Montaż profesjonalnych piłkochwytów na boisku szkolnym i na Stadionie Miejskim”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 19 188 zł.
2) Grupa inicjatywna Przemysław Rogal, Anna Łuka-Różnicka, Marta Włóczyk – „Wydanie książki kucharskiej pt: „Kraina Wygasłych Wulkanów od kuchni, czyli mieszkańcy gotują”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 3 500 zł.
3) Stowarzyszenie Wspierające Osoby Niepełnosprawne „Miłek” – „Zakup i montaż metalowych serc na nakrętki – 3 sztuki”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 4 800 zł.
4) Grupa inicjatywna Justyna Beck, Mariola Kmiecik, Anna Pacholska-Kujawa – „Impreza sportowo-rekreacyjna „Żyję zdrowo-na sportowo!”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 4 300 zł.
5) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Kochanowskiego 10-12 – „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 15 000 zł.
6) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Kochanowskiego 2-4 – „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 15 000 zł.
7) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Jana Kochanowskiego 6-8 – „Budowa wiaty śmietnikowej dla budynków Wspólnot Mieszkaniowych zlokalizowanych w centrum osiedla”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 15 000 zł.
8) Wspólnota Mieszkaniowa ul. Górnicza 11-13 – „Remont – przebudowa wiaty śmietnikowej wraz z dojazdem”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 16 062,20 zł.
9) Rodzinny Ogród Działkowy „MIŁEK” Wojcieszów – „Naprawa ogrodzenia zewnętrznego, rozbudowa i modernizacja wiaty biesiadnej”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 20 000 zł.
10) Stowarzyszenie „KREATYWNY WOJCIESZÓW” – „Organizacja imprezy muzycznej pn. Galeria Piosenki Pięknej. Rozbudowa i montaż sceny przenośnej należącej do Urzędu Miasta w Wojcieszowie”. Udział finansowy Gminy Wojcieszów w realizacji zadania publicznego – 17 779,45 zł.

link do zarządzenia: