//Ogłoszenie o III naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Ogłoszenie o III naborze na stanowisko ds. planowania przestrzennego i budownictwa

Burmistrz Miasta Wojcieszów
ogłasza III nabór na stanowisko urzędnicze ds. planowania przestrzennego i budownictwa
w Urzędzie Miasta w Wojcieszowie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie BIP