//Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

W dniu  31 stycznia  2024 r. o godz. 10.00

odbędzie się XLVIII sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Porządek obrad.