//Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

W dniu  20 marca  2024 r. o godz. 10.00

odbędzie się XLIX sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Porządek obrad.