//Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

W dniu  29 maja  2024 r. o godz. 12.00

odbędzie się II sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Porządek obrad.