//Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

Ogłoszenie o sesji Rady Miasta

W dniu  27 czerwca 2024 r. o godz. 10.00

odbędzie się III sesja Rady Miasta Wojcieszów.

Porządek obrad.