//OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu planu urządzania lasu”

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznej wiadomości „Projektu planu urządzania lasu”